Loading...
Contact 2017-12-14T15:21:39+00:00

Stichting Muziektheater IJlst

Muziektheater op locatie

Stichting Muziektheater IJlst heeft als hoofddoel het produceren van muziektheatervoorstellingen op locatie. Deze hoofddoelstelling is weer onderverdeeld in subdoelstellingen die nauw aansluiten bij de doelstellingen van IJlst 750 jaar. Deze muziektheaterproducties dragen bij aan de band tussen de inwoners en de stad IJlst, het kweken van historisch besef onder de inwoners, het aanwakkeren van de saamhorigheid en het versterken van de lokale economie.

Contact

Stichting Muziektheater IJlst

Mail: info@muziektheaterijlst.nl

Links

Under de Toer
Stichting IJlst750
Culturele Hoofdstad
VSBfonds*

*VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.