Stichting Muziektheater IJlst

Muziektheater op locatie

Stichting Muziektheater IJlst heeft als hoofddoel het produceren van muziektheatervoorstellingen op locatie. Deze hoofddoelstelling is weer onderverdeeld in subdoelstellingen die nauw aansluiten bij de doelstellingen van IJlst 750 jaar. Deze muziektheaterproducties dragen bij aan de band tussen de inwoners en de stad IJlst, het kweken van historisch besef onder de inwoners, het aanwakkeren van de saamhorigheid en het versterken van de lokale economie.

Mirjam Krop

voorzitter

Djoeke Krommendijk

penningmeester

Ine Plompen

secretaris

Maaike Wijnja

algemeen bestuurslid

Ypy Zysling

concept, productie & regie

Samen met

Stichting IJlst 750 Jaar

In 2018 heeft IJlst precies 750 jaar stadsrechten. Dat jubileum wordt gevierd. In de aanloop naar dat feest vinden er, naast de voorstellingen van Stichting Muziektheater IJlst, verschillende evenementen plaats. Kijk voor alle projecten op hun website.

ijlst750.nl